Modalità grafica | Alta leggibilità | Mappa del sito
TAG:

AtÚbius

Torra a sa setzioni "Lìngua sarda"


Incontrus a suba de chistionis de lìngua, de cultura, arti, mùsica e de polìtica sarda.


Hoi aulož. Is launeddas de sa GrŤcia clŗssica 05/12/2011
Hoi aulož. Is launeddas de sa GrŤcia clŗssica
AtÚbiu in su Centru Bentzon de Sant'Elias po chistionai de s'arrelata intra is launeddas sardas e sa mýsica arega de su tempus clŗssicu. Una cumparŗntzia de mŗginis e de mýsica cun s'agiudu de Pitanu Perra e de is strumentus suus. »

Mýsica e versus po arragodai su poeta Faustinu Onnis 15/07/2011
Mýsica e versus po arragodai su poeta Faustinu Onnis
Crasi, sŗbudu 16 de argiolas, in Ceraxus, a is oras 18.30 ... sighi a ligi »

Is primus milli fueddus in Casteddu 27/06/2011
Is primus milli fueddus in Casteddu
Cenabŗra su 1.mu de mesi-de-argiolas StŤvini Cherchi at a fai sa presentada de su traballu cosa sua chi ddi nant Is primus milli fueddus / Sas primas mille allegas in sardu. S'atÚbiu at a essi a is 17.30 in s'ŗula de su cunsillu de sa Provžntzia de Casteddu in su Palŗtziu RŤgiu, chi s'agatat in sa pratza 'e Palŗtziu 1 in Casteddu etotu. Seis totus cumbidaus! »

Cursu de lžngua sarda in su Dettori 01/03/2011
Cursu de lžngua sarda in su Dettori
Oi etotu incumintzat unu cursu de sardu in lžngua sarda chi ddu podint sighi totus is chi bollant lograi una conoscŤntzia scentžfica de sa lžngua natzionali e acitotu is chi dda pretzisint imparai de is fundamentus »

AtÚbiu po chistionai de bilinguismu, in Sžnnia 14/12/2010
AtÚbiu po chistionai de bilinguismu, in Sžnnia
Un'atÚbiu po su bilinguismu in Sžnnia, custu acabu de cida. Ddoi at unu programa arricu meda, cun arrelatas de importu mannu asuba de totu is chistionis de sa lžngua sarda, de su cžnema a sa crŤsia, de sa scola a sa literadura, de s'amistratzioni a s'arrŗdiu. Ant a arrelatai istudiosus famaus, profesoris e tradusidoris chi traballant de annus po sa lžngua natzionali. In prus su profesori cadelanu Eduardo Blasco Ferrer at a chistionai a suba de su bilinguismu me is Logus Bascus. Ligei-sž su programa de s'atÚbiu e benei totus! »

Cursu de stÚria sarda in sardu 06/11/2010
Cursu de stÚria sarda in sardu
Cumentzaus mŤrcuris su 10 de donniasantu e agoa sigheus dÚnnia martis e dÚnnia cenŗbara, sempri de is 17.30 a is 19.30. Totu su cursu est de 20 oras, ddu aparžciat su Comunu de Serrenti e ddu feus in sa Domu de is Cordas (Casa Corda), in pitzus de sa Bibrioteca Comunali de Serrenti (via Fara). Po su cursu no si pagat nudda, est obertu a totus .. »

Lžngua e stÚria sarda in Serrenti 13/10/2010
Lžngua e stÚria sarda in Serrenti
Cenŗbara s'8 de mesi de ladŗmini cumentzat in Serrenti unu cursu de sardu de 20 oras, dÚnnia martis e cenŗbara de is 5 a is 7. Cenŗbara su 12 de donniasantu cumentzat in Serrenti unu cursu de stÚria sarda de 20 oras, in sardu, a is matessi oras e diis. Is maistus ant a essi Amos Cardia e Nigola Dessž. No si pagat nudda. »

Bentzon in Casteddu 23/09/2010
Bentzon in Casteddu
Dda incžngiant martis chi benit in su T Hotel a is 7, a mericeddu, s'amosta de unus 80 fotografias de sa bonŗnima de A.F.W. Bentzon, tiradas in Sardžnnia a s'acabu de sa segundu gherra mundiali, chi si contant su mundu de is sonadoris de launeddas, de is baddadoris e de is festas de cuddu tempus. »

Cursu de lžngua sarda in Biddexidru 09/09/2010
Cursu de lžngua sarda in Biddexidru
Sa Provžntzia de Campidanu de Mesu at a cumentzai -su 21 de cabudanni in Biddexidru- unu cursu de sardu po is impreaus de s'Aministratzioni, po is maistus e profesoris e po totu is chi bolint aprofundai is connoscŤntzias insoru. »

Donori - Gara poťtica in sardu 25/06/2010
Donori - Gara poťtica in sardu
S'UfŪciu po sa LŪngua e sa Cultura Sarda s'invitat a benni a DonÚri. Sŗbudu, su 26 de mesi de lŗmpadas a is noi oras de a merž, in sa pratza Ai Caduti (sa pratza manna de is festas), nc'at a Ťssi una cantada a sa moda campidanesa. Is organizadoris funt unus cantu estimadoris de sa poesia improvisada in lŪngua sarda: Salvatore Melis, Efisio Pia, Agostino Badas e Enzo Follesa, totus de bidda. At donau su contributu suu sa ProvŪncia de Casteddu. »

CrÚnaca de una morti annuntziada 17/06/2010
CrÚnaca de una morti annuntziada
Custu sŗbudu, in su Hotel Regina Margherita de Casteddu, Ivo Murgia, chi at furriau in lžngua sarda campidanesa su contu CrÚnaca de una morti annuntziada de Gabriel GarcŪa MŠrquez, at a fai una presentada de su traballu suu. S'atÚbiu est a is 6 de a merii. »

Cursu de lžngua sarda in Santu Sparau 06/06/2010
Cursu de lžngua sarda in Santu Sparau
Su progetu ddu eus cumentzau cun d-unu cursu de sadru chi at pigau parti genti meda, impreaus de su Comunu e genti de sa bidda, prus chi totu giÚvunus e totus funt abarraus interessaus meda. Su cursu ddoi est in sa segundu annualidadi puru, chi eus incumentzai in gennaxu 2009. Benei totus e passai sa boxi! »

Casteddu - Cuncertu po sa Palestina 05/06/2010
Casteddu - Cuncertu po sa Palestina
L'associazione "Sardegna Palestina" ha organizzato per stasera dalle 21 un concerto in piazza per raccogliere fondi per i progetti di solidarietŗ internazionale in Palestina: Cagliari, Terrapieno, Viale Regina Elena, sabato 5 giugno 2010 dalle ore 21 »